İnsan Kaynakları

Çalışanlarımızın firmamız ile gurur duymasını sağlamak için verimli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Markamızın çatısı altında, çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamayı, maddi ve manevi haklarının korunmasını ve iyi bir kariyer planlaması yaparak, potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.

İnsan kaynakları politikamızı sürekli iyileştirip geliştirmeyi hedeflemeyi, iş güvenliğini sağlamak için üretim araç ve gereçleri ile çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde programlamayı ve uygulamayı sağlıyoruz.

BAŞVURU FORMU
TEKLİF AL